Hỏi đáp về kết hôn 4079 Lượt xem Vấn đề giấy khám sức khỏe để kế hôn với người nước ngoài?

Vấn đề giấy khám sức khỏe để kế hôn với người nước ngoài?

Về thủ tục và hồ sơ để kết hôn với người ở Việt Nam tôi đã nắm rõ tuy nhiên tôi muốn hỏi về giấy khám sức khỏe của người nước ngoài sẽ được cấp ở Việt Nam hay nước họ là công dân, nếu cấp ở nước ngoài thì có phải dịch thuật công chứng không? Mong luật sư giải đáp thắc mắc này của tôi, tôi xin cảm ơn!

Về thủ tục và hồ sơ để kết hôn với người ở Việt Nam tôi đã nắm rõ tuy nhiên tôi muốn hỏi về giấy khám sức khỏe của người nước ngoài sẽ được cấp ở Việt Nam hay nước họ là công dân, nếu cấp ở nước ngoài thì có phải dịch thuật công chứng không? Mong luật sư giải đáp thắc mắc này của tôi, tôi xin cảm ơn!

Vấn đề giấy khám sức khỏe để kế hôn với người nước ngoài?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Theo nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của LHNGĐ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có chi tiết về hồ sơ để đăng ký kết hôn, bên cạnh đó đã có những lưu ý đó là:

1. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Nghị định này phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Chương IV của Nghị định này được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

2. Giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được địch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình quy định tại Chương IV của Nghị định này chỉ cần dịch ra tiếng Việt, có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cần chứng thực chữ ký người dịch.

3. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định này phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu”

Trong đó có điều khoản: “Giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được địch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.” , các giấy tờ được yêu cầu bao gồm: “giấy chứng nhận tình trạng quan hệ, giấy tuyên thệ, giấy khám sức khỏe …… Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định: "Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình”.

Như vậy có thể thấy rằng, đối  với trường hợp của bạn, người nước ngoài đó có thể khám sức khỏe tại Việt Nam hoặc nước ngoài để đầy đủ giấy tờ đăng ký kết hôn với bạn. Nếu khám sức khỏe ở nước ngoài thì phải nộp bản chính và bản dịch ra tiếng Việt (theo nghị định 24/2013/NĐ-CP)chúng tôi đã nêu phía trên. Sau khi hoàn thành hồ sơ 2 bạn có thể nộp tại sở tư pháp hoặc cơ quan đại diện của công dân nước đó tại Việt Nam.

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp về kết hôn này của công ty chúng tôi.

Video clip này sẽ giải đáp thắc mắc của bạn xung quanh vấn đề kết hôn với người nước ngoài.

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An