Hỏi đáp về kết hôn 798 Lượt xem Tư vấn xác định lại dân tộc

Tư vấn xác định lại dân tộc

Tôi năm nay 20 tuổi, bố mẹ tôi có dân tộc khác nhau, tôi mang họ Nguyễn theo họ bố (dân tộc Kinh). Giờ tôi muốn đổi sang dân tộc Mường (mẹ tôi họ Bùi) vậy có được không. Khi tôi chuyển dân tộc thì có phải chuyển cả họ không thưa luật sư.

Tôi năm nay 20 tuổi, bố mẹ tôi có dân tộc khác nhau, tôi mang họ Nguyễn theo họ bố (dân tộc Kinh). Giờ tôi muốn đổi sang dân tộc Mường (mẹ tôi họ Bùi) vậy có được không. Khi tôi chuyển dân tộc thì có phải chuyển cả họ không thưa luật sư.

Tư vấn xác định lại dân tộc

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Thay đổi họ tên và thay đổi dân tộc là hai khía cạnh, hai quyền độc lập với nhau. Hai quyền này là tạch rời do vậy bạn có thể chỉ thực hiện một trong hai hoặc cả hai nếu đủ điều kiện.

Thứ nhất, về quyền xác định lại dân tộc được quy định tại điều 28 luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể là:

* Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ.
Người đã thành niên, cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong các trường hợp sau đây:

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ, nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc khác mà được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết cha đẻ, mẹ đẻ là ai.
Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên yêu cầu xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải được sự đồng ý của người chưa thành niên đó."
Thứ hai, về quyền thay đổi lại họ tên được quy định tại điều 27 luật hôn nhân và gia đình, cụ thể:

* Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Xét thấy, bạn đủ điều kiện để thực thi tất cả cả các quyền nói trên. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể xác định lại dân tộc nếu bố mẹ khác dân tộc mà không phải đổi họ của mình.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về những vấn đề của bạn.Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp về kết hôn này của công ty chúng tôi.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn luật kịp thời: 04 35626898

 

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An