Tư vấn kết hôn

 • Dịch vụ tư vấn kết hôn

  Dịch vụ tư vấn kết hôn

  Kết hôn là việc hệ trọng của cả đời người. Theo pháp luật Việt Nam, đó là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng bằng việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Ở nước ta, trong quan hệ hôn nhân, các bên thường...

  Xem chi tiết
 • Dịch vụ tư vấn kết hôn với người nước ngoài

  Dịch vụ tư vấn kết hôn với người nước ngoài

  Ở Việt Nam, trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu, việc kết hôn với người nước ngoài (kết hôn có yếu tố nước ngoài) ngày càng trở lên phổ biến.

  Xem chi tiết
 < 1 2

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An