Hỏi đáp về kết hôn 2103 Lượt xem Trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng

Trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng

Theo luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình, tài sản thừa kế riêng của vợ, chồng sẽ là tài sản riêng của vợ, chồng; lợi tức phát sinh từ tài sản riêng sau khi chia tài sản chung của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Theo luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình, tài sản thừa kế riêng của vợ, chồng sẽ là tài sản riêng của vợ, chồng; lợi tức phát sinh từ tài sản riêng sau khi chia tài sản chung của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.

MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ TÀI TÀI SẢN RIÊNG/CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Kính chào luật sư công ty luật Thái An. Thưa luật sư, tôi và chồng tôi đều là công chức, kết hôn năm 2015. Tháng 2 năm 2015 thì vợ chồng tôi thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân. Đến tháng 3 năm 2015 thì chồng tôi được bố mẹ để lại thừa kế cho một ngôi nhà, tiền thuê nhà mỗi tháng là 20 triệu đồng. Vậy luật sư có thể xác định giúp tôi :

  1. Ngôi nhà là sở hữu chung của vợ chồng hay sở hữu riêng của chồng tôi?
  2. Tiền cho thuê nhà 20 triệu một tháng là sở hữu chung hay riêng?
  3. Chồng tôi có tự mình bán ngôi nhà được thừa kế trên không?

Chào bạn! Với những thắc mắc về vấn đề các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng, công ty Luật Thái An xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định 162/2014/NĐ-CP quy định về hậu quả của của việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân:

  1. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.
  2. Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.
  3. Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Vì bạn không nói rõ rằng hai vợ chồng có thỏa thuận gì về ngôi nhà mà chồng bạn được thừa kế hay không, nên có hai trường hợp xảy ra:

  • Nếu bạn và chồng bạn thỏa thuận xác nhập tài sản thừa kế của chồng bạn là tài sản chung của vợ chồng thì ngôi nhà đó sẽ là tài sản chung của vợ chồng bạn. Như vậy tiền thuê nhà, hoặc việc bán ngôi nhà sẽ do hai vợ chồng quyết định.
  • Nếu không có thỏa thuận gì thì ngôi nhà là tài sản thừa kế riêng của chồng bạn. Tương tự với tiền cho thuê nhà, tiền thuê nhà là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của chồng, vì vậy mà tiền thuê nhà sẽ là tài sản riêng của chồng nếu không có thỏa thuận khác. Ngôi nhà là tài sản được thừa kế riêng của chồng chị cho nên chồng chị có thể tự bán ngôi nhà trên.

Trên đây là tư vấn của luật sư chúng tôi về các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An