Hỏi đáp về kết hôn 1031 Lượt xem Tìm hiểu về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Tìm hiểu về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Tôi và vợ sắp cưới đều muốn lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận để dễ dàng quản lý tài sản. Xin hỏi luật sư điều kiện áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là gì?

Tôi và vợ sắp cưới đều muốn lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận để dễ dàng quản lý tài sản. Xin hỏi luật sư điều kiện áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là gì?

Hỏi:

Tôi năm nay 35 tuổi sắp kết hôn. Tôi và vợ sắp cưới đều muốn lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận để dễ dàng quản lý tài sản. Xin hỏi luật sư điều kiện áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là gì? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi

Về vấn đề mà bạn đưa ra, luật sư trả lời như sau:

Theo quy định tài điều 28 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

“1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.

2. Các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn.

3.Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tài sản của vợ chồng.”

Có thể thấy nhà nước ta rất tôn trọng sự thỏa thuận của vợ chồng trong việc lưạ chọn chế độ tài sản. Chỉ khi vợ chồng không lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận hay có thỏa thuân nhưng lại bị vô hiệu thì chế đột tài sản của vợ chồng theo luật định mới được áp dụng. Việc hai bạn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận sẽ được nhà nước tôn trọng, thừa nhận và bảo vệ tuyệt đối.

Về điều kiện áp dụng của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, có hai điều kiện về hình thức và nội dung như sau:

Điều kiện về nội dung:

Theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu sẽ bị vô hiệu trong các trường hợp:

“1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;

b) Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này;

c) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.”

Không thuộc các trường hợp nêu trên nhưng quan hệ hôn nhân của hai bạn cũng phải là quan hệ hôn nhân hợp pháp thì chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận mới có thể có hiệu lực. Bởi nếu hôn nhân không hợp pháp thì quan hệ vợ chồng không được xác lập từ đó cũng không thể xác lập quan hệ tài sản.

Điều kiện về hình thức

Căn cứ quy định tại điều 47 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì thỏa thuận xác lập chế độ tài sẩn của vợ chồng phải tuân thủ 3 điều kiện sau:

- Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản phải được lập thành văn bản.

- Thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn.

- Theo thể thức công chứng hoặc chứng thực.

Sau khi được lập thì văn bản thỏa thuận chưa phát sinh hiệu lực ngay cả khi đã được công chứng hoặc chứng thực. Thỏa thuận này chỉ được chính thức xác lập kể từ ngày vợ chồng đăng ký kết hôn và chỉ tồn tại trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp việc kết hôn không xảy ra thì thỏa thuận xác lập chế độ tài sản này mặc nhiên bị vô hiệu.

Sau khi đăng ký kết hôn nếu vợ chồng bạn muốn sửa đổi bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng thì cần tuân thủ quy định tại điều 49 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; điều 17, điều 18 Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trên đây là những tư vấn của luật sư về câu hỏi của bạn. Nếu có thắc mắc hãy liên lạc lại với chúng tôi để được giải đáp.

Luật Thái An

Đối tác pháp lý tin cậy

 

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An