Hỏi đáp về kết hôn 1572 Lượt xem Tài sản riêng của vợ chồng là nhà đất, bán mà không có sự đồng ý của vợ (chồng) có bị vô hiệu?

Tài sản riêng của vợ chồng là nhà đất, bán mà không có sự đồng ý của vợ (chồng) có bị vô hiệu?

Pháp luật quy định, trường hợp giao dịch tài sản chung của vợ chồng thì phải có sự đồng ý của cả hai. Nếu chỉ có 1 bên ky thì giao dịch đó có vô hiệu?

Pháp luật quy định, trường hợp giao dịch tài sản chung của vợ chồng thì phải có sự đồng ý của cả hai. Nếu chỉ có 1 bên ky thì giao dịch đó có vô hiệu?

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi lấy nhau được 5 năm. Trước khi lấy nhau thì chồng tôi đã có một căn nhà đứng tên anh ấy. Căn nhà đó chúng tôi cho thuê để kiếm thêm thu nhập, còn tôi và chồng sống ở căn nhà khác. Gần đây anh ta có bồ nhí nên đã giấu tôi bán căn nhà đang cho thuê kia. Liệu giao dịch là nhà đất mà chỉ có một bên ký có hợp pháp không? tôi có thể kiện yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch kia vô hiệu không?

Trả lời
Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về cho chúng tôi, Luật sư công ty trả lời như sau:
Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về tài sản riêng của vợ chồng thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm “tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng; Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này”.
Qua thông tin mà bạn cung cấp thì căn nhà cho thuê là tài sản riêng của chồng bạn, Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng được quy định tại điều 44 như sau:
“Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng
1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.
3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.”
Như vậy vì căn nhà là tài sản riêng của chồng bạn; hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng này cũng không phải là nguồn sống duy nhất của gia đình, thì chồng bạn có đầy đủ các quyền chiếm hữu sử định đoạt mà không cần có sự đồng ý của bạn, việc yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch bất động sản vô hiệu là không có cơ sở.

MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN, TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG:


Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về thủ tục ly hôn, tư vấn ly hôn, dịch vụ ly hôn, giải quyết các vấn đề liên quan đến luật dân sự và hình sự...

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An