Hỏi đáp về ly hôn 1974 Lượt xem Nghĩa vụ liên đới giữa vợ và chồng

Nghĩa vụ liên đới giữa vợ và chồng

Vợ chồng tôi đang chuẩn bị ly dị nhau. Gần đây, tôi được biết chồng tôi có nợ một khoản tiền rất lớn và nói đó là tiền vay để làm ăn nhưng trước đó tôi không hề biết và không ký vào bất kỳ giấy vay nợ nào cả. Xin luật sư cho tôi hỏi: Tôi có phải trả nợ cùng chồng không?

Vợ chồng tôi đang chuẩn bị ly dị nhau. Gần đây, tôi được biết chồng tôi có nợ một khoản tiền rất lớn và nói đó là tiền vay để làm ăn nhưng trước đó tôi không hề biết và không ký vào bất kỳ giấy vay nợ nào cả. Xin luật sư cho tôi hỏi: Tôi có phải trả nợ cùng chồng không?

nghĩa vụ liên đới giữa vợ chồng

Công ty luật Thái An trả lời bạn như sau:

Điều 60 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn như sau:

- Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

- Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.
 
Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản như sau: 

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về trách nhiệm liên đới của vợ chồng như sau:

- Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

- Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Điều 24 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng như sau:

- Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

- Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

- Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật Dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Như bạn đã trình bày, bạn không biết việc chồng mình vay tiền để làm ăn và bạn không ký vào bất kỳ giấy tờ vay nợ nào cả, chúng tôi hiểu rằng việc vay tiền của chồng bạn do chồng bạn tự thực hiện nhưng không biết được giữa hai bạn có quan hệ đại diện giữa vợ và chồng không. Do đó, nếu giữa hại bạn có quan hệ đại diện theo quy định tại Điều 24 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì bạn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với khoản vay này. Nhưng nếu giữa hai bạn không có quan hệ đại diện như trên thì khi ly hôn bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với khoản nợ riêng của chồng bạn.

 

Liên hệ ngay để được tư vấn luật kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An