Hỏi đáp về kết hôn 1489 Lượt xem Hỏi về thủ tục kết hôn và việc phỏng vấn, xác minh hồ sơ kết hôn khi kết hôn với người nước ngoài

Hỏi về thủ tục kết hôn và việc phỏng vấn, xác minh hồ sơ kết hôn khi kết hôn với người nước ngoài

Tôi sắp kết hôn với người yêu người Pháp đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa hiểu rõ về việc phỏng vấn xác minh hồ sơ kết hôn cũng như thủ tục kết hôn. Xin các luật sư Thái An tư vấn giúp.

Tôi sắp kết hôn với người yêu người Pháp đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa hiểu rõ về việc phỏng vấn xác minh hồ sơ kết hôn cũng như thủ tục kết hôn. Xin các luật sư Thái An tư vấn giúp.

Chào bạn, đối với câu hỏi thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình, tôi xin được tư vấn như sau:

Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định tại  Điều 10, Nghị định 24/2013/NĐ-CP như sau:

- Người đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tư pháp;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì thu lệ phí, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày phỏng vấn và ngày trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của hai bên nam, nữ. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ;

- Sở Tư pháp thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn và mức độ hiểu biết nhau của hai bên nam, nữ;

- Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp có nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo thì tiến hành xác minh, làm rõ;

- Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Công an tỉnh tiến hành xác minh;

- Sở Tư pháp báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết việc đăng ký kết hôn trình UBND tỉnh quyết định;

- Xét thấy hai bên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn;

- Tổ chức Lễ đăng ký kết hôn tại trụ sở Sở Tư pháp.

Về vệc phỏng vấn, xác minh hồ sơ đăng ký kết hôn: Điều 7 Thông tư số 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài:

1. Sở Tư pháp chỉ đề nghị cơ quan Công an cùng cấp xác minh trong trường hợp xét thấy việc kết hôn có vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán người, môi giới kết hôn trái pháp luật, kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh, trục lợi hoặc vấn đề khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Công an.

2. Trường hợp bên nam hoặc bên nữ có lý do chính đáng mà không thể có mặt để phỏng vấn vào ngày được thông báo thì phải có văn bản đề nghị chuyển việc phỏng vấn sang ngày khác, văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do không thể có mặt và ngày đề nghị phỏng vấn lần sau. Ngày phỏng vấn lần sau không được quá 30 ngày, kể từ ngày hẹn phỏng vấn trước.

Theo những quy định trên thì việc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn và mức độ hiểu biết nhau của hai bên nam, nữ. Trường hợp cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở Tư pháp chỉ định người phiên dịch.

Kết quả phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn; người phiên dịch (nếu có) phải cam kết dịch chính xác nội dung phỏng vấn và ký tên vào văn bản phỏng vấn.

Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn không hiểu biết về hoàn cảnh của nhau thì Sở Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn lại; việc phỏng vấn lại được thực hiện sau 30 ngày, kể từ ngày đã phỏng vấn trước.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An