Tư vấn quyền nhân thân 233 Lượt xem Điều kiện vĂ  thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện vĂ  thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hĂ ng thĂ¡ng bằng 60% mức bình quĂ¢n tiền lÆ°Æ¡ng thĂ¡ng Ä‘Ă³ng bảo hiểm thất nghiệp của 06 thĂ¡ng liền kề trÆ°á»›c khi thất nghiệp nhÆ°ng tối Ä‘a khĂ´ng quĂ¡ 05 lần mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở đối vá»›i người lao Ä‘á»™ng mĂ  tiền lÆ°Æ¡ng do NhĂ  nÆ°á»›c quy định hoặc khĂ´ng quĂ¡ 05 lần mức lÆ°Æ¡ng tối thiểu vĂ¹ng đối vá»›i trường hợp tiền lÆ°Æ¡ng do người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng quyết định.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hĂ ng thĂ¡ng bằng 60% mức bình quĂ¢n tiền lÆ°Æ¡ng thĂ¡ng Ä‘Ă³ng bảo hiểm thất nghiệp của 06 thĂ¡ng liền kề trÆ°á»›c khi thất nghiệp nhÆ°ng tối Ä‘a khĂ´ng quĂ¡ 05 lần mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở đối vá»›i người lao Ä‘á»™ng mĂ  tiền lÆ°Æ¡ng do NhĂ  nÆ°á»›c quy định hoặc khĂ´ng quĂ¡ 05 lần mức lÆ°Æ¡ng tối thiểu vĂ¹ng đối vá»›i trường hợp tiền lÆ°Æ¡ng do người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng quyết định.

Điều kiện và thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.CÆ¡ sở pháp lý

  • Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
  • Quyết định số 595/qÄ‘-bhxh ngày 14 tháng 04 năm 2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã há»™i, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao Ä‘á»™ng - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã há»™i, thẻ bảo hiểm y tế.

2.Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao Ä‘á»™ng được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn các Ä‘iều kiện sau:

  • Người lao Ä‘á»™ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao Ä‘á»™ng Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng trái luật, hưởng lÆ°Æ¡ng hÆ°u, trợ cấp mất sức lao Ä‘á»™ng hàng tháng. TrÆ°á»›c khi chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng hoặc hợp đồng làm việc người lao Ä‘á»™ng Ä‘ã Ä‘óng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng.
  • Người lao Ä‘á»™ng Ä‘ã ná»™p hồ sÆ¡ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
  • Người lao Ä‘á»™ng chÆ°a tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày ná»™p hồ sÆ¡ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thá»±c hiện nghÄ©a vụ quân sá»±, nghÄ©a vụ công an, Ä‘i học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp Ä‘Æ°a vào trường giáo dưỡng, cÆ¡ sở giáo dục bắt buá»™c, cÆ¡ sở cai nghiện bắt buá»™c, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nÆ°á»›c ngoài định cÆ°, Ä‘i lao Ä‘á»™ng ở nÆ°á»›c ngoài theo hợp đồng, chết.

3.Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lÆ°Æ¡ng tháng Ä‘óng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trÆ°á»›c khi thất nghiệp nhÆ°ng tối Ä‘a không quá 05 lần mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sở đối vá»›i người lao Ä‘á»™ng mà tiền lÆ°Æ¡ng do Nhà nÆ°á»›c quy định hoặc không quá 05 lần mức lÆ°Æ¡ng tối thiểu vùng đối vá»›i trường hợp tiền lÆ°Æ¡ng do người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng quyết định.

4.Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng Ä‘óng bảo hiểm thất nghiệp, Ä‘óng từ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau Ä‘ó, cứ Ä‘óng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhÆ°ng tối Ä‘a không quá 12 tháng.

5.Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày ná»™p đủ hồ sÆ¡ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

6.Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sÆ¡ Đăng ký tham gia lần đầu, Ä‘iều chỉnh Ä‘óng, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT gồm:

  • Tờ khai tham gia, Ä‘iều chỉnh thông tin BHXH, BHYT của người lao Ä‘á»™ng
  • Hợp đồng lao Ä‘á»™ng
  • Tờ khai Ä‘Æ¡n vị tham gia, Ä‘iều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.
  • Danh sách lao Ä‘á»™ng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN do người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng ná»™p

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nơi nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng

Trên Ä‘ây là câu trả lời của Công ty Luật Thái An về các quy định về Ä‘iều kiện và thủ tục xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn cần tÆ° vấn kỹ hÆ¡n, bạn hãy gọi Ä‘iện tá»›i Tổng Ä‘ài TÆ° vấn Pháp luật của chúng tôi, các luật sÆ° và chuyên gia tÆ° vấn của chúng tôi sẽ giải Ä‘áp các thắc mắc của bạn má»™t cách tốt nhất.

CÔNG TY LUÂT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An