Chat ZALO

Câu hỏi của khách hàng:

Trường hợp bản án ly hôn đã được giải quyết ở tòa án nước ngoài, nay một trong hai bên đương sự trở về Việt Nam và vêu cầu công nhận bản án của tòa án nước ngoài. Việc yêu cầu công nhận bản án có thuộc thẩm quyền của tòa án hay không? Nếu thuộc thấm quyền của tòa án thì do tòa án cấp nào giải quyết?

Công ty Luật Thái An trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 423 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 thi chỉ những bản án hôn nhân của Tòa án nước ngoài sau đây mới được công nhận tại Việt Nam:

 • Bản án về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Bản án về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại;
 • Bản án, quyết định dân sự khác của Tòa án nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành.

Căn cứ Điều 439 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì các bản án hôn nhân được yêu cầu công nhận tại Việt Nam còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bản án hôn nhân của Tòa án nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện để được công nhận quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Bản án hôn nhân của Tòa án nước ngoài phải là bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.
 • Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó phải có mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài (trừ trường hợp đã được triệu tập, tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt trái phép) khi Tòa án nước ngoài xét xử vụ án.

Bản án hôn nhân phải được Tòa án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 440 của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015:

 • Vụ việc hôn nhân này chưa có bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam; chưa có bản án của Tòa án nước thứ ba đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành và chưa được Tòa án Việt Nam thụ lý và đang giải quyết vụ việc trước khi cơ quan xét xử của nước ngoài thụ lỷ vụ việc.
 • Vẫn còn thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật thi hành án dân sự của Việt Nam.
 • Bản án không bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành tại nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.
 • Việc công nhận và cho thi hành bản án hôn nhân của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 425 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì chỉ những cá nhân có đủ các điều kiện sau đây mới có quyền yêu cầu công nhận bản án hôn nhân của Tòa án nước ngoài, đó là:

 • Phải là người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người được thi hành bản án hôn nhân của Tòa án nước ngoài.
 • Người yêu cầu phải cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc tài sản liên quan đến việc thi hành bản án của Tòa án nước ngoài có tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu.

Như vậy, việc yêu cầu công nhận bản án ly hôn đã được giải quyết ở Tòa án nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các Điều 423, 425, 439 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 nêu trên và việc giải quyết yêu cầu công nhận thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Khoản 9 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Trên đây là phần tư vấn về điều kiện công nhận bản án của Toà án nước ngoài. Nếu cần gặp luật sư, bạn hãy liên hệ Tổng đài 1900 633 725 của Công ty Luật Thái An. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn ly hôn chuyên nghiệp và uy tín.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
1900 633725 Hỗ trợ Online

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói