Hỏi đáp về kết hôn 1028 Lượt xem Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý như thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý như thế nào?

Đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sẽ có những hình thức xử lý nhất định.

Đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sẽ có những hình thức xử lý nhất định.

Câu hỏi: Tôi là đảng viên, đã kết hôn và đã có 2 người con gái. Nay vợ tôi lại mang bầu thêm 1 cháu gái nữa. Nếu sinh con thứ 3 thì tôi bị xử lý như thế nào?
Luật sư công ty trả lời:
Theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về những điều đảng viên không được làm trong đó có việc vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình: “17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.”

đảng viên sinh con thứ ba

Quy định tại Điều 26 Quyết định số 181-QĐ/TW về vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.”
Các trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình gồm:
- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có dân số dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giam định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):
- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
- Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
- Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162 – QĐBT, ngày 18 -10 -1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”)”.
Như vậy chỉ khi thuộc một trong các trường hợp trên đây thì trường hợp sinh con thứ 3 mới không bị coi là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp trên nên có thể sẽ bị xử lý bằng hình thức khiển trách theo quy định của pháp luật về việc đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về thủ tục ly hôn, tư vấn ly hôn, dịch vụ ly hôn, giải quyết các vấn đề liên quan đến luật dân sự và hình sự...

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An