Hỏi đáp về nuôi con nuôi 3512 Lượt xem Có thể thay đổi dân tộc của con theo dân tộc của cha, mẹ nuôi không?

Có thể thay đổi dân tộc của con theo dân tộc của cha, mẹ nuôi không?

Họ và dân tộc là những đặc điểm nhân thân cơ bản, pháp luật có cho phép thay đổi dân tộc của con theo dân tộc cha, mẹ nuôi không?

Họ và dân tộc là những đặc điểm nhân thân cơ bản, pháp luật có cho phép thay đổi dân tộc của con theo dân tộc cha, mẹ nuôi không?

Câu hỏi: Tôi và vợ mới nhận nuôi con nuôi của một vợ chồng dân tộc Tày, Vì đưa cháu về xuôi nên tôi muốn thay đổi dân tộc của con nuôi cũng như họ tên con theo họ tên, dân tộc của tôi thì có được không?

Luật sư tư vấn về quyền nuôi con

Họ và dân tộc là những đặc điểm nhân thân cơ bản, có tính ổn định, thể hiện nguồn gốc và huyết thống của mỗi cá nhân. Do đó, đây là những đặc điểm nhân thân gắn liền với mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời, được xác định trên Giấy khai sinh và chỉ có thể thay đổi trong những trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định.
Đối với việc thay đổi họ tên của con nuôi:
Theo Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì “Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ tên của con nuôi. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.”
Như vậy sau khi nhận nuôi con nuôi thì cha mẹ nuôi có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi họ tên của con nuôi. Để làm thay đổi họ, tên con nuôi anh có thể đến UBND cấp xã, nơi con nuôi của anh đăng ký khai sinh để yêu cầu sửa đổi nội dung khai sinh.
Đối với việc thay đổi dân tộc của con nuôi:
Theo quy định của Bộ Luật dân sự thì “dân tộc của một cá nhân chỉ có thể được xác định theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ” (điều 28). Việc thay đổi dân tộc của con chỉ đặt ra trong trường hợp thay đổi theo cha, mẹ đẻ. Pháp luật không quy định việc cho phép xác định lại dân tộc của một người từ dân tộc của cha đẻ sang dân tộc của cha nuôi. Trên thực tế việc không cho thay đổi dân tộc của con nuôi theo dân tộc cha mẹ nuôi còn nhằm tránh việc lợi dụng thay đổi dân tộc để hưởng các chính sách, ưu đãi của nhà nước… Vì vậy nếu anh yêu cầu việc thay đổi dân tộc cho con nuôi của mình theo dân tộc của anh, vợ anh thì sẽ không được giải quyết.
Công ty luật Thái An là một trong những công ty hàng đầu về tư vấn ly hôn, thủ tục ly hôn, dịch vụ ly hôn... Với nhiều năm kinh nghiệm, luật sư của Thái An sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn, thắc mắc.

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An