Hỏi đáp về kết hôn 1109 Lượt xem Cho con gái lấy chồng sớm bị phạt như thế nào?

Cho con gái lấy chồng sớm bị phạt như thế nào?

Cho con gái lấy chồng sớm không những có thể bị xử lý hành chính, xử lý hình sự mà còn có thể gây liên lụy đến người chồng của cô gái đó.

Cho con gái lấy chồng sớm không những có thể bị xử lý hành chính, xử lý hình sự mà còn có thể gây liên lụy đến người chồng của cô gái đó.

Luật sư tư vấn ly hôn của công ty luật Thái An tư vấn về việc xử phạt hành vi tảo hôn
Theo quy định pháp luật người nào có hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, tùy theo mức độ vi phạm đối với từng trường hợp cụ thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ
Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Xử phạt vi phạm hành chính: hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn bị xử phạt vi phạm hành chính trong 2 trường hợp:
- Tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn;
- Hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.
Chỉ có thể bị xử phạt về hành vi tảo hôn khi Toà án có thẩm quyền đã ra quyết định buộc bên tảo hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng với người chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn cố ý tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật.
Về mức phạt: Điều 47 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định về hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn như sau: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.
Về thẩm quyền: UBND xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 để các cơ quan, tổ chức đó yêu cầu Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Khi nào Toà án có quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật mà bên tảo hôn vẫn tiếp tục chung sống với nhau như vợ chồng thì lúc đó UBND xã mới đủ điều kiện để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn.
Xử lý hình sự:
Điều 148 Bộ luật hình sự quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn;
b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ đó”.
Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Hình sự về Tội giao cấu với trẻ em thì tùy trường hợp nếu thỏa mãn các cấu thành của tội thì người chồng của người con gái chưa thành niên có thể bị truy cứu về tội giao cấu với trẻ em
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về thủ tục ly hôn, tư vấn ly hôn, dịch vụ ly hôn, giải quyết các vấn đề liên quan đến luật dân sự và hình sự...

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An