Hỏi đáp quyền nhân thân

Hỏi đáp quyền nhân thân 2 Lượt xem

Quyền xác định lại giới tính

Khoản 1, Điều 36 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mỗi người có quyền xác định lại cá tính. Việc xác định lại giới tính có thể được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định...

Đăng vào 19-04-2018 / bởi Administrator
Hỏi đáp quyền nhân thân 10 Lượt xem

Vi phạm quyền hình ảnh của cá nhân và biện pháp xử lý

Mỗi người có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ...

Đăng vào 15-04-2018 / bởi Administrator
Hỏi đáp quyền nhân thân 12 Lượt xem

Quyền hiến tặng bộ phận cơ thể

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Dân sự 2015 cá nhân có quyền hiến bộ phận cơ thể của mình khi còn sống vì mục đích chữa bệnh cho người khác.

Đăng vào 13-04-2018 / bởi Administrator
Hỏi đáp quyền nhân thân 14 Lượt xem

Điều kiện và thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Để tạo điều kiện thực hiện mong và nhu cầu của đông đảo Kiều bào, luật pháp đã có những quy định để họ có thể trở lại quốc tịch Việt Nam.

Đăng vào 08-04-2018 / bởi Administrator

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An