Hỏi đáp về ly hôn 858 Lượt xem

Chồng vay nợ, vợ có phải trả cùng không?

chồng vay nợ, vợ có phải trả cùng không.

Câu hỏi: Trong thời kỳ hôn nhân, chồng tôi vay một khoản tiền lớn để đánh bạc. Nay ly hôn tôi mới biết chuyện đó. Nếu là nợ chung của vợ chồng thì tôi có phải trả cùng không?Liệu tôi có phải trả cùng anh ta khoản nợ đó nếu là nợ riêng không?

tài sản chung của vợ chồng
Luật sư Thái an trả lời:
Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:
“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng
Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
+ Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
+ Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
+ Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”
Nghĩa vụ đối với tài sản chung của vợ chồng ở đây là nghĩa vụ dân sự liên đới của 2 người theo quy định tại Bộ luật dân sự 2005.
Trường hợp của chị, giao dịch của chồng chị không thuộc một trong các quy định mà Luật quy định vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới vì không được sự thỏa thuận từ phía hai người, không phải nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Vì vậy chị không phải thanh toán khoản nợ đó cùng chồng.
Trong trường hợp sau khi vợ chồng ly hôn, chồng chị bị khởi kiện ra tòa, chị cũng bị tòa án triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chị phải đưa ra các tình tiết, tài liệu để chứng minh chị không biết việc vay mượn này, việc mượn không nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình để đảm bảo quyền lợi của mình.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về thủ tục ly hôn, tư vấn ly hôn, dịch vụ ly hôn, giải quyết các vấn đề liên quan đến luật dân sự và hình sự...

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An